Vragen? Neem contact op!

 • Nederlands
 • English
 • Nederlands
 • English
 • Kwaliteit en governance – IHMS

  Kwaliteit en governance – IHMS

  Terwijl het voor zich spreekt dat de kwaliteit van onze beroepsopleidingen door het ministerie van OCW en in eigen audits van ROC Mondriaan wordt gecontroleerd, is het goed te weten dat de IHMS ook proactief de kwaliteit van zijn opleidingen bewaakt en voortdurend stuurt op resultaatverbetering.
  Naast controles van de Onderwijsinspectie en interne audits, wordt jaarlijks ook alle studenten in een enquête geraadpleegd en worden de uitkomsten gepubliceerd.
  Met grote regelmaat bespreekt de directie de voortgang met vertegenwoordigingen van de verschillende belanghebbenden, waaronder de Adviesraad van leidinggevenden uit de hospitality-sector, de Nederlandstalige en Engelstalige Ouderraden, de Studentenraad, representanten van de stagebedrijven in het buitenland en het bestuur van Koninklijke Horeca Nederland. Ook aan de gasten van Invitez vragen wij om feedback, onder meer via de Vrienden van Invitez.

  De uitwisseling van de directie met deze raden is voor de school een belangrijke bron van informatie en draagt effectief bij aan de verbetering van het onderwijs.

  Een goed voorbeeld van de proactieve insteek van de IHMS is het in de laatste maanden van 2020 onder 500 eerstejaars en tweedejaars studenten gehouden kwalitatief onderzoek naar hoe de covid-19 crisis de studenten persoonlijk heeft geraakt. De conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek biedt de school de mogelijkheid om de studenten gericht te ondersteunen en zo bij te dragen aan hun welbevinden en leerprestaties. De publicatie van het onderzoeksrapport verscheen in januari 2021.