Vragen? Neem contact op!

 • Nederlands
 • English
 • Nederlands
 • English
 • Onderwijs IHMS

  Onderwijs IHMS

  INTERNATIONAL HOTEL AND MANAGEMENT SCHOOL (IHMS)

  Bij de International Hotel and Management School (IHMS) ligt het accent op niveau 4-opleidingen in hotel en restaurantmanagement en ondernemerschap. Met ruim 1.000 studenten en meer dan 100 docenten is de IHMS een vrij grote school. Het is ook een school met een uitgesproken internationaal karakter, wat onder meer tot uitdrukking komt in internationale stages en studenten en docenten met een internationale achtergrond. De school biedt, naast Nederlandstalige opleidingen, dan ook volledig Engelstalige en een tweetalige opleiding.

  De International Hotel and Management School van ROC Modriaan (IHMS) is in de meer dan 40 jaar van zijn bestaan uitgegroeid tot een toonaangevende beroepsopleiding voor de hospitality, in het bijzonder de hotelbranche. De diploma’s staan in hoge mate garant voor een succesvol vervolg, ook na de tijdelijke terugslag van de covid-19 crisis. Dat geldt niet alleen voor het hoge percentage studenten dat zijn studie vervolgt met een hbo-opleiding, maar ook voor degenen die na hun diplomering direct aan de slag willen in de beroepspraktijk. De specifieke skills en beroepshouding van onze afgestudeerden worden in steeds meer sectoren gezocht. Meer informatie over de verschillende opleidingen en de beroepsperspectieven vindt u hieronder op de pagina

  Terwijl de IHMS de afgelopen jaren is gegroeid tot meer dan duizend studenten en ruim honderd docenten en medewerkers, heerst in en rond de school nog steeds de ‘ouderwetse’ vriendelijke atmosfeer. Iedere student weet zich gezien en er wordt respectvol met elkaar omgegaan.

  Het uitdagende onderwijs en de uitstekende reputatie van de opleidingen in het werkveld zijn mede het resultaat van ons voortdurende streven naar de best mogelijke leeromstandigheden en ontwikkelingskansen voor onze studenten. Van de vele aspecten die van invloed zijn op een succesvol verloop van een studie, is het ontwikkelen van voldoende autonome motivatie bij de student misschien wel de belangrijkste. Een prettig schoolgebouw en de uitstekende praktijkvoorzieningen van Invitez vormen daarvoor slechts één van de voorwaarden. Alleen bij een goed samenspel van alle facetten wordt een opleiding een echte ‘inspiratiemotor’. Meer informatie hierover leest u hieronder op de pagina

  Voor alle mbo-scholen gelden er landelijke kwaliteitsnormen die regelmatig door het ministerie van OCW worden gecontroleerd. Bij de IHMS hechten wij meer dan gemiddeld aan kwaliteitsmanagement en transparantie.
  Wij groeien als organisatie door open te staan voor feedback en daarom nemen wij zonder reserve deel aan verschillende interne en externe ‘audits’ en zorgen wij ervoor dat adviesraden van ondernemers, studenten en ouders regelmatig actief met ons meekijken naar de ontwikkelingen.
  Meer informatie hierover leest u hieronder op de pagina

  In de loop der jaren hebben duizenden studenten van IHMS hun opleiding succesvol afgerond en hun weg gevonden binnen en buiten de hospitality, in binnen- en buitenland. Veel van hen onderhouden nog steeds contact met elkaar en met hun voormalige docenten, onder meer via het succesvolle alumni-platform van de school. Ook geven alumni veel terug aan hun oude school in de vorm van stagemogelijkheden en inhoudelijke bijdragen aan het onderwijs.
  Meer informatie over het IHMS alumni-netwerk vindt u hieronder op de pagina

  Samenwerking en uitwisseling met diverse partners is van groot belang voor het realiseren van hoogwaardig beroepsonderwijs. De IHMS beschikt onder meer over een omvangrijk netwerk van uitstekende stagebedrijven in binnen- en buitenland. Ook is de school vertegenwoordigd in tal van organisaties, terwijl er nauwe banden zijn met de hotellerie, de culinaire wereld en onze partners in food & beverages. Meer informatie hierover vindt u hieronder op de pagina