Vragen? Neem contact op!

 • Nederlands
 • English
 • Nederlands
 • English
 • Opleidingen, verwachtingen en perspectieven – IHMS

  Opleidingen, verwachtingen en perspectieven – IHMS

  De IHMS biedt opleidingen voor leidinggevenden en ondernemers op mbo-niveau 4. Deze beroepsopleidingen voor de hospitality hebben een grote aantrekkingskracht op jongeren en hun ouders. Terecht vinden wij, want verreweg de meeste studenten voelen zich al snel goed thuis op de school en in de wereld van de hospitality. Het stevige accent op de praktijk, de samenwerking in teamverband en de verhalen van de rolmodellen uit de horeca zijn voor velen inspirerend.
  Er is echter ook een maar, want niet iedereen die zich als eerstejaars meldt, doorloopt vlekkeloos de relatief zware opleidingen. Met name gedurende het eerste jaar blijkt nogal eens dat de studenten zich onvoldoende hebben gerealiseerd dat een stevig beroep gedaan wordt op de motivatie en dat de keuze voor een hospitality-opleiding met zich meebrengt dat tijdens stages en in het kader van de praktijklessen soms in de avond of het weekend zal moeten worden meegedraaid, bijvoorbeeld tijdens een groot evenement. Kortom, de praktijklessen zijn een realistische afspiegeling van de horecapraktijk en daarom ligt de lat al snel behoorlijk hoog. Met name voor de vierjarige opleiding Manager/Ondernemer horeca geldt dat voor wat de zwaarte betreft eigenlijk sprake is van een mbo plus opleiding.

  Ambassadeurs IHMS vertellen over hun opleiding

  Ontdek Invitez en de International Hotel and Management School

  Opleiding Manager / Ondernemer horeca (hotel, MOH) – niveau 4, vierjarig
  Deze opleiding wordt aangeboden in drie taalvarianten; Nederlandstalig, volledig Engelstalig en tweetalig. De opleidingen zijn bestemd voor degenen die een carrière ambiëren als leidinggevende in de internationale hospitality / hotelwereld. Het accent ligt dan ook op een toekomst als manager/ondernemer. Naast managementvakken, de commerciële, financiële en operationele kanten van het ondernemerschap komen ook sales, marketing, personeelsbeleid, productie en distributie uitgebreid aan bod.
  Om een goede leidinggevende te kunnen worden in de hospitality maakt ook het verwerven van praktische vaardigheden als koken en serveren deel uit van de opleiding. De eerste realistische praktijkervaring wordt opgedaan in Invitez, The Hague Hospitality Experience Center, met praktijklessen in één van de restaurants, het eigen hotel, de inkoopafdeling, de receptie en de afdeling Banqueting & Events.
  Ook deelname aan (grotere) evenementen maakt deel uit van de opleiding.

  De praktijkopleiding wordt afgerond met langere stages, waarvan 20 weken in het buitenland. De school werkt daarbij samen met hotels in Europa maar ook in de Verenigde Staten, Canada, Australië, het Caribisch gebied en zelfs China.

  Voor de tweetalige variant van de opleiding Manager / Ondernemer horeca (hotel) zijn wij Nuffic-gecertificeerd.

  Opleiding Leidinggevende international hospitality (LIH) – niveau 4, driejarig
  In deze driejarige opleiding maken de studenten kennis met de wereld van de internationale hotels. Zij leren er leiderschaps- en managementvaardigheden. Daarnaast leren zij de reisindustrie kennen. Eerst in Nederland met binnenkomende toeristen, daarna ook in het buitenland. Ze leren over gastvrijheid, effectief communiceren, marketing en het gebruik van sociale media. Lessen in vreemde talen horen uiteraard bij deze opleiding.

  Opleiding Horecaondernemer (MHO) – niveau 4, driejarig
  Deze opleiding is bestemd voor wie als (meewerkend) horecaondernemer een bedrijf wil gaan runnen in de (kleinschalige) horeca.
  Tijdens deze opleiding leren de studenten alles over het opzetten van een horecabedrijf, het omgaan met personeel en gasten, productkennis, verschillende talen en natuurlijk financieel management. Alles wat in de theorielessen wordt geleerd, wordt direct toegepast tijdens de vele projecten en evenementen. In het tweede jaar starten de studenten bijvoorbeeld samen met een aantal klasgenoten een eigen restaurant in de school.

  Voor deze opleiding is ervaring in de horeca gewenst.

  Fast Track opleiding Manager / Ondernemer horeca (hotel, MOH) voor havisten – niveau 4, tweejarig
  Speciaal voor studenten met een Havodiploma biedt de IHMS een verkorte tweejarige opleiding Manager/ Ondernemer horeca. Het is een ideale aanloop naar een vervolgopleiding in het hoger beroepsonderwijs.
  De studenten volgen een aangepast lesprogramma, zonder de vakken Nederlands, generiek Engels en Rekenen, omdat ze hierin al over het benodigde niveau beschikken en de stageperiode is beperkt tot 20 weken. Het tempo van deze opleiding is wel een stuk hoger, maar de ervaring leert dat deze studenten daar goed mee overweg kunnen.

  Voor meer informatie over de opleidingen van de IHMS kunt u contact opnemen met IHMS via het telefoonnummer 088-6663301 of e-mail info.hotelmanagement@rocmondriaan.nl

  De opleidingen van de International Hotel and Management School, informatie en mogelijkheden tot aanmelden nog even op een rijtje: