Vragen? Neem contact op!

  • Nederlands
  • English
  • Nederlands
  • English
  • Directeuren ondertekenen SDG-NL visie

    Directeuren ondertekenen SDG-NL visie

    Op de Dag van de Duurzaamheid, 10 oktober jongsleden, ondertekenden schooldirecteuren Brigitte Laukens en Jacqueline van der Zwan van de School voor Horeca & Facilitaire Dienstverlening en de International Hotel & Management School de Sustainable Development Goals (SDG) NL-visie en voorwaarden. De ondertekening bevestigt officieel het commitment van beide scholen om bij te dragen aan het behalen van de 17 SDG’s. De twee scholen hebben de ambitie uitgesproken om er voor te zorgen dat duurzaamheid in 2025 binnen alle opleidingen die ze bieden verankerd is. Dat houdt in dat elke docent en student tijdens de opleidingen aandacht aan duurzaamheid besteedt. Op die manier willen de schooldirecteuren er voor zorgen dat de studenten in staat zijn duurzaam te denken en te handelen en op die manier kunnen bijdragen aan het behalen van de ontwikkelingsdoelen.